Wysokość podatku dochodowego jest odgórnie ustalona w prawie podatkowym danego kraju i w Holandii, podobnie jak w Polsce, opiera się o system trzech stawek podatku dochodowego od osób fizycznych. Stawki te są niestety znacznie wyższe, niż w Polsce – najniższa z nich to aż 36%. Od czego zależy podatek dochodowy w Holandii, w jaki sposób ustala się jego stawki i jak duży zwrot podatku z Holandii można uzyskać?

Podatek dochodowy w Holandii – od czego zależą stawki podatkowe?

Obowiązujące w Holandii stawki podatkowe, tj. 36,55% dla dochodów do 20 tysięcy euro, 40,85% dla dochodów do 68 tysięcy euro i 51,95% dla dochodów przekraczających 68 tysięcy euro mają być w 2019 roku zredukowane wyłącznie do dwóch stawek podatkowych, tj 36,93% dla dochodów do 68 tysięcy euro i 49,5% dla dochodów powyżej. Zmiany te mają ułatwić obliczanie wysokości należnego podatku i zwrotu podatku z Holandii.

Stawki podatku dochodowego obowiązujące w Holandii są bardzo wysokie w porównaniu z polskimi, jednak tam stawki uwzględniają także kwoty pobierane na pokrycie trzech obowiązkowych ubezpieczeń społecznych – sam podatek jest w rzeczywistości jedynie małym procentem z całości stawki podatkowej potrącanej każdego miesiąca z wynagrodzenia pracownika. Kwota zwrotu podatku z Holandii, o którą można się ubiegać jest zależna od kilku ważnych czynników. Rozliczenie pracy w Holandii uwzględnia między innymi wysokość całkowitego dochodu i okres zatrudnienia. Holenderski system fiskalny uwzględnia też możliwość skorzystania z wielu ulg podatkowych, w tym między innymi odliczeń dla dzieci, które zwiększą kwotę należną do zwrotu podatku z Holandii. Ostatecznie na podatek dochodowy w Holandii wpływa sposób rozliczenia podatku – składane samodzielnie wnioski mogą być nieprawidłowo wypełnione i z tego też powodu oznaczać niższy zwrot podatku, dlatego dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z pomocy doświadczonej agencji zajmującej się rozliczaniem podatków z zagranicy.

Rozliczenie pracy w Holandii – co należy uwzględnić we wniosku

Aby prawidłowo rozliczyć podatek z Holandii i otrzymać należy zwrot należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty poświadczające o zatrudnieniu w Holandii w danym okresie podatkowym. Podstawowym dokumentem wymaganym do rozliczenia podatku z Holandii jest karta podatkowa Jaaropgave lub Jaaropgaaf, a dla osób uzyskujących wynagrodzenie w trybie tygodniowym, Salaris. Dokumenty te pracownik otrzymuje po każdym zakończonym roku podatkowym (pracodawca ma czas na ich wysłanie pod wskazany przez pracownika adres do końca marca) od każdego pracodawcy, u którego był w danym okresie zatrudniony. Karty Podatkowe, wraz z zaświadczeniem rozliczenia podatku z Holandii w Polsce i właściwie wypełnionym wnioskiem powinny zostać złożone w holenderskim urzędzie skarbowym w dowolnym terminie, choć zaleca się składanie deklaracji podatkowej i wniosku o zwrot podatku z Holandii do końca marca kolejnego roku podatkowego, by mieć gwarancję, że zwrot zostanie wypłacony do końca czerwca.
Rozliczenie podatku z Holandii powinno uwzględniać zarówno wszystkie dane potwierdzone kartami podatkowymi, jak i informacje o należnych ulgach podatkowych, z których podatnik chce skorzystać. Korzystając z pomocy naszych konsultantów można tu przede wszystkim liczyć na pomoc przy prawidłowym wypełnieniu wniosku i przygotowaniu wniosków o wszystkie należne ulgi podatkowe, a dzięki temu także na najwyższy możliwy zwrot podatku z Holandii.

Zwrot podatku z Holandii – jak rozliczyć się z pracy za granicą

Decydując się na pracę za granicą i pozyskując tam znaczną część swojego dochodu należy liczyć się z obowiązkiem rozliczania się z podatku dochodowego zarówno w kraju docelowym, a więc w tym przypadku Holandii, jak i w Polsce. Obowiązujące przepisy pozwalają na uniknięcie podwójnego opodatkowania – jeśli pracownik nie uzyskał w Polsce żadnego dochodu i pracował jedynie w Holandii, jego polski podatek wyniesie zero, a zwrot podatku z Holandii będzie pochodził wyłącznie z rozliczenia w holenderskim urzędzie skarbowym.