Księgowy to osoba, która jest wykwalifikowanym specjalistą i może znaleźć bardzo łatwo pracę w księgowości, gdyż fachowców z tej branży poszukują wszystkie mniejsze i większe firmy. Zapotrzebowanie na takich pracowników jest bardzo duże i można to zaobserwować przeglądając oferty pracy na stronach internetowych czy też w urzędach pracy.  Samodzielny księgowy z doświadczeniem może również z czasem awansować i zdobywać nowe kwalifikacje.

Kursy księgowości

Zarówno tym, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z finansami jak i osobom doświadczonym, proponowane są liczne kursy doszkalające i kwalifikacyjne dla księgowych.

Szkolenie samodzielny księgowy to kurs, na którym mile widziani są wszyscy ci, którzy już pracują w działach księgowości czy firmach rachunkowych. Aby móc naprawdę skorzystać z zajęć, trzeba posiadać podstawową wiedzę z zakresu księgowości i rachunkowości, gdyż program szkolenia dostosowany jest do osób bardziej zaawansowanych i doświadczonych. Osoby, które posiadają wykształcenie średnie bądź wyższe w zakresie ekonomii i finansów mogą dowiedzieć się ciekawych rzeczy i poszerzyć swoje wiadomości (przygotować się do samodzielnego rozliczania firmy z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).

Podczas kursu dla specjalistów podatkowych, uczestnicy zostaną zapoznani z elementami prawa podatkowego (ze szczególnym uwzględnieniem ordynacji podatkowej czy podatku VAT) oraz elementami rachunkowości. Jako że szkolenie ma przygotowywać do pracy na stanowisku księgowego, słuchacze muszą uzyskać także wiedzę dotyczącą technik, podstaw obsługi komputera, zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń a także umiejętność obsługi programów finansowych. Nie bez znaczenia jest także kwestia etyki zawodowej czy prawa pracy, dlatego te tematy również zostały włączone w cykl wykładów i praktycznych ćwiczeń, które składają się na kurs.

Uczestnicy szkolenia kadry i płace, podobnie zresztą jak i innych,  muszą na koniec zdać egzamin, który sprawdza w jakim stopniu przyswoili przekazywaną przez wykładowców wiedzę. Każdy, to pozytywnie zaliczy test, otrzymuje certyfikat, który uprawnia go do wykonywania zawodu księgowego. Dla tych wszystkich, którzy mają wysokie ambicje i chcą uzupełnić zdobytą wiedzę, idealnym rozwiązaniem będzie również odbycie kursu rachunkowości a także kursu językowego dla księgowych.

Kadry – płace i obsługa ZUS

W każdej firmie, przedsiębiorstwie czy instytucji pracuje osoba, bądź zespół osób, których praca polega na obsłudze kadrowo-płacowej pozostałych pracowników. Osoby te muszą znać zagadnienia związane z ubezpieczeniami ZUS czy zasadami zawierania stosunków pracy. Wiele informacji można uzyskać podczas nauki w szkole średniej o profilu ekonomicznym, dogłębną wiedzę teoretyczną zdobyć w czasie studiów wyższych.

Dla osób, które chcą rozpocząć pracę w dziale kadr i płac, ale czują że ich wiedza nie jest wystarczająca, aby rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, organizowane są kursy kadr-płac i obsługi ZUS. Wszyscy chętni będą mieli okazję podczas takiego szkolenia dowiedzieć się wszystkiego, co niezbędne jest do wywiązywania się z poleceń przełożonych.

Kurs kadr-płac i obsługi ZUS trwa kilkadziesiąt godzin, podczas których wykładowcy przybliżają wiele kluczowych zagadnień. W programie kursu ujęte są kwestie z kilku bloków tematycznych. W zakresie kadr mówi się regulaminach pracy, zawieraniu i rozwiązywaniu stosunków pracy, odpowiedzialności pracodawcy i pracowników, różnych rodzajach urlopów czy prowadzeniu dokumentacji  (akt pracowników, wypadków przy pracy czy chorób zawodowych).

rozliczanie-rachunkowe

W bloku tematycznym dotyczącym płac, porusza się tematy związane z wynagrodzeniami, listami płac, opodatkowaniem umów czy deklaracjami podatkowymi. Jeśli zaś chodzi o kwestie dotyczące ZUS, to kursanci mają możliwość zapoznania się z zasadami ustalania płatników ubezpieczeń czy zasadami wypłacania zasiłków. Poruszane są również kwestie związane z dokumentami, które stanowią podstawę do wypłacenia środków pieniężnych z tytułu choroby czy macierzyństwa. Jedne z zajęć przeznaczone są na temat związany z zasadami funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Uczestnicy kursu kadr i płac, po opanowaniu materiału teoretycznego, zapoznają się z praktyczną obsługą programu komputerowego PŁATNIK, który służy do wykonywania czynności księgowych i rachunkowych. Po zakończeniu zajęć i zdaniu egzaminu, są oni w pełni przygotowani do pracy w zespołach do spraw osobowych. Jeśli natomiast chcieliby wykonywać bardziej skomplikowane czynności z zakresu księgowości czy obsługi podatkowej, to mogą wziąć udział w szkoleniach, na których poznają podatek VAT, CIT, PIT.

Kurs samodzielny księgowy

Sektor usług księgowych rozwija się w Polsce bardzo prężnie, a popyt na wykwalifikowanych pracowników rośnie systematycznie. Na portalach oferujących pracę znaleźć można bardzo wiele ogłoszeń, które przeznaczone są dla samodzielnych księgowych. Fachowcy znajdą posadę zarówno w działach księgowych firm i przedsiębiorstw, jak i w biurach rachunkowych. Samodzielny księgowy może z czasem poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności, które pozwolą mu awansować  na głównego księgowego lub kontrolera finansowego.

Szkolenie samodzielny księgowy przeznaczone jest dla wszystkich tych osób, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie ekonomiczne i chcą przygotować się do samodzielnego sporządzania rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy urzędami skarbowymi. Ze względu na wyższy stopień zaawansowania, kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują już w księgowości i posiadają podstawową wiedzę związaną z prowadzeniem rachunkowości i księgowości w firmie.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia prawa gospodarczego (podatek dochodowy i VAT, ordynacja podatkowa) oraz elementy rachunkowości  (m.in. ewidencja środków trwałych, rozliczenia, kalkulacja kosztów). Szkolenie przygotowuje do zawodu samodzielnego księgowego, dlatego zawarto w nim także tematy związane z zasadami i technikami prowadzenia inwentaryzacji i ksiąg rachunkowych.

Elementem szkolenia jest również wykład dotyczący etyki zawodowej, prawa cywilnego i prawa pracy.  W toku szkolenia odbywają się zarówno wykłady teoretyczne jak i ćwiczenia praktyczne, podczas których słuchacze wykonują konkretne zadania dotyczące tematyki wykładów (np. rozliczają delegacje, dekretują i księgują dokumenty czy wypełniają druki).

Szkolenie samodzielny księgowy kończy się egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje , a jego uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenia. Kursem, który może jeszcze dodatkowo podnieść wartość pracownika na rynku jest szkolenie kadry-płace dla księgowych, dlatego warto zainwestować w siebie i uporządkować wiedzę i umiejętności niezbędne w codziennej pracy.


Szukasz sprawdzonego księgowego? Odwiedź stronę biura Meritum, na której znajdziesz najważniejsze informacje o usługach księgowo-rachunkowych dla firm: www.meritumksiegowa.pl. Księgowość prowadzona rzetelnie pozwala na szybszy rozwój przedsiębiorstwa.

meritum