Na pewno jest to praca właściwa dla osób, które cenią stabilizację, rutynę i uporządkowany styl życia. Praca biurowa, w normowanych godzinach pracy, przewidywalność kolejnego dnia. Jest to zajęcie rutynowe i monotonne. Zwykle oparte na działaniach z komputerem i programem komputerowym.

Kadrowiec znajdzie pracę praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na to, czy jest fachowcem w twardym, czy miękkim HR, może też bez problemu mieć własną firmę wykonującą różnorakie usługi spokrewnione z HR lub pochodzące z tej branży.

Wynagrodzenie w HR

Na początku zarobki nie będą duże. Pomijając nieodpłatne staże czy staże refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy, często – mimo ukończenia studiów przez kandydata – proponowana płaca rysuje się w granicach najniższej minimalnej płacy plus ewentualnie niedużych dodatków, z czego może to być około 2000 złotych netto. Później jednak możliwości rozwoju i wynagrodzeń są dużo większe, a wypłata cenionych fachowców w HR oscyluje czasem nawet około 10 tysięcy złotych.

Czym jeszcze zajmuje się pracownik działu kadr i płac?

Zajmuje się także mierzeniem efektów własnej pracy, tzn. postępów w rozwoju konkretnych pracowników. Do tego służą różnego gatunku ankiety, czasowe oceny pracowników, rozmowy z personelem. Zebrane informacje są analizowane i stanowią podstawę do kolejnych działań w sferze podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Następnym zadaniem fachowca tego działu jest badanie potrzeb personelu pod kątem kursów i szkoleń, a także zapewnienie im jak największego rozwoju. Poza szkoleniami merytorycznymi, dotyczącymi zwiększenia kwalifikacji potrzebnych na konkretnym stanowisku, organizowane są również kursy, które mają pomóc w płynnej komunikacji wewnątrz firmy. Przygotowywanie zbioru szkoleń dla konkretnego pracownika powinno też brać pod uwagę bieżące potrzeby, jak i wiedzę i możliwości, które będą eksploatowane w późniejszych fazach rozwoju danej osoby.

Do zadań HR należy także obszar związany z procesem zwalniania pracowników, na chwilę obecną często można spotkać się z terminem „outplacement”. Do zwolnienia zarówno pojedynczego, jak i grupowego firma musi mieć przygotowania. To sytuacja uważana za kryzysową. Zadaniem kadr jest często wskazanie osób, które mogą nadawać się do zwolnienia oraz przygotowanie ich na to. Od tego w jaki sposób kadry oraz zarządzający przeprowadzą tego typu operacje zależy jak firma będzie odbierana przez pracowników i środowisko. Pracodawca ma obawy przed niezadowoleniem ze strony pozostałej ekipy, pozwów sądowych oraz utraty wiarygodności poza firmą. Tego typu sytuacja generuje wiele obaw i innych nieprzyjemnych emocji.


Dowiedz się więcej na temat działu kadr i płac, polecamy lekturę ↓
http://www.meritumksiegowa.pl/kadry-i-place