Każdy przedsiębiorca oraz większość pracowników dużych firm wie, co oznacza termin związany z normami ISO. Gospodarka Polski wymaga wielkiego zaangażowania i zmian. Wybierając wdrożenie znanych norm i systemów ISO, dajemy sobie szansę na znaczną poprawę funkcjonowania naszych firm. W dzisiejszych czasach, stosowanie takich norm jest powszechnie znane. Normy ISO  to zbiór odpowiednich, najlepszych rozwiązań dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości oraz specyfiki. Każdy właściciel przedsiębiorstwa może podjąć decyzję o wdrożeniu nowego, lepszego systemu, który pomoże firmie osiągać coraz to lepsze wyniki.
Korzyści, jakie płyną z wdrażania norm ISO w polskich firmach, są następujące:

 • Zwiększenie prestiżu i znaczenia firmy na rynku,
 • Ulepszenie i usprawnienie przepływu informacji w firmie,
 • Nowy system da nam przewagę wśród konkurencji,
 • Zapewnienie lepszej obsługi klienta,
 • Budowanie reputacji naszej firmy.

Korzyści, jakie możemy uzyskać dzięki wdrożeniu odpowiedniej normy ISO, stanowią również cel każdej firmy. Wszyscy, którzy zarządzają przedsiębiorstwem, chcą zapewnić swojej firmie jak najlepsze wyniki. W Polsce, istnieje kilka grup norm ISO, ze względu na typy przedsiębiorstw, jakie działają na terenie naszego kraju.

Jakie normy ISO są najpopularniejsze w polskich firmach?

Polskie firmy równie często co zagraniczne, korzystają z norm ISO. Wdrażanie nowych zasad opłaca się w Polsce tak samo. Polepszenie jakości usług, zwiększanie świadomości dotyczącej ochrony bezpieczeństwa danych czy powiększanie grona klientów, to cele i założenia większości firm. Chcąc piąć się coraz wyżej i oferować coraz lepsze towary, produkty czy usługi, warto postarać się o certyfikat ISO, który podkreśli nasze zaangażowanie i zwiększy zaufanie wśród grona potencjalnych klientów.
Najbardziej znane certyfikaty ISO, jakie stosowane są w Polsce, to między innymi:

 • Zarządzanie Jakością,
 • Zarządzanie Środowiskowe,
 • Bezpieczeństwo Informacji,
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
 • Zarządzanie Energią,
 • Zarządzanie Ryzykiem,
 • Zarządzanie Usługami Informatycznymi.

Trzy pierwsze pozycje stanowią znaczną większość nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Normy takie jak ISO 9001, ISO 27001 oraz ISO 14001, cieszą się szczególnym zainteresowaniem. Chęć dbania o nasze firmy jest tak wysoka, że z roku na rok zwiększa się ilość firm, które posiadają powyższe certyfikaty. Zarządzanie Jakością, to norma, która stanowi pierwsze miejsce w wielu krajach, pod względem częstotliwości jej stosowania. Wdrażanie tej normy przynosi firmie wiele korzyści, a klienci mogą liczyć na lepszy poziom usług.

Zarządzanie Środowiskowe znacznie wpływa na stan naszego środowiska, w którym żyjemy. Założeniami takiej normy jest zwiększenie dbałości o naturalne środowisko oraz zwrócenie większej uwagi na czynniki, które pozytywnie wpływają na stan naszej planety. Założenia normy skupiają się przede wszystkim na pozbyciu się zanieczyszczeń w jak największym stopniu. Wiąże się to również ze zmniejszeniem ich generowania. Ilość odpadów musi zostać zmniejszona, tak samo jak pobieranie energii.

Z kolei Bezpieczeństwo Informacji, to norma, której celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony bezpieczeństwa informacji. Każda firma w mniejszy lub większy sposób pobiera mnóstwo informacji, które następnie przepływają między pracownikami i oddziałami firm. Norma ta zwiększa świadomość pracowników oraz zarządców firmy na temat zagrożeń, jakie wiążą się z wyciekiem danych lub informacji. Podczas wdrażania tej normy, nowelizowane są również wszelkie zabezpieczenia, jakie wcześniej stosowane były w firmie.

Co prawda istnieje o wiele więcej norm ISO, jednak w naszym kraju właściciele przedsiębiorstw decydują się głównie na powyższe. Specyfika działania polskiej gospodarki opiera się w większości na firmach, które działają w powyższych specjalizacjach.

Systemy ISO, od lat w Polsce cieszą się zainteresowaniem właścicieli wielu firm. Możliwości, jakie daje nam wdrożenie nowego systemu, stanowi pewnego rodzaju zachętę. Przechodzenie przez proces certyfikacji jest bowiem dobrowolną decyzją. Wdrażanie konkretnych norm ISO w życie naszej firmy, ściśle wiąże się z wieloma trudnościami i nowymi zadaniami, jakie nas czekają. Zadanie można jednak sobie ułatwić wykorzystując w tym celu odpowiednie narzędzia, jednym z nich jest platforma ins2outs, która wspiera procesy zarządzania wdrożeniami ISO w firmach i organizacjach. Poprawa funkcjonowania firmy jest jednak wspólnym celem wszystkich pracowników.