Przy wyborze rodzaju opłacanego podatku specjaliści apelują, aby tę decyzję dobrze przeanalizować, ponieważ wybór niższej stawki niekoniecznie musi ostatecznie okazać się opłacalny. Ważne, aby osoba prowadząca firmę sprawdziła, czy może rozliczać się według wybranej przez siebie formy opodatkowania.

W razie jakiejkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z biurem podatkowym, ponieważ wykryty w przyszłości błąd może podatnika słono kosztować. Urzędy skarbowe nie sprawdzają zbyt sumiennie, według jakiego podatku może się rozliczać i w razie odkrycia tego problemu po kilku latach podatnik może mieć spore problemy i ponieść wysokie koszty uregulowania swoich należności podatkowych. Czym się różni podatek liniowy od podatku progresywnego? Jak powinien postąpić przedsiębiorca? Którą z opcji najlepiej wybrać? Zapraszamy do lektury!

Czym jest podatek liniowy?

Podatek liniowy jest metodą obliczania wymiaru podatku według zasady, że wysokość należnego podatku jest proporcjonalna do wartości podstawy opodatkowania. Zasada rozliczania według podatku liniowego została stworzona w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych lub też podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych rozliczać się mogą w oparciu o podatek liniowy jedynie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które spełniają określone warunki wyznaczone w ustawie.

Czym jest podatek progresywny?

Podatek progresywny jest typowy dla krajów z silna gospodarką. Jest to metoda obliczania wymiaru podatku oparta o teorie, że wysokość odpowiedniego podatku rośnie szybciej niż proporcjonalnie w stosunku do wielkości podstawy opodatkowania. Procent płaconego podatku rośnie zatem wraz ze wzrostem dochodu generowanego przez podatnika. Podatnik o wyższym dochodzie odprowadza więc większą część w formie podatku niż podatnik generujący mniejszy dochód. To istotna różnica względem podatku liniowego, gdzie każdy płaci taką samą część dochodów w formie jednolitego podatku. Rozliczać się w oparciu o podatek progresywny może zdeklarowany przedsiębiorca.

Podatek liniowy czy progresywny?

Warto pamiętać, że przedsiębiorcy mogą wybierać co roku do 20 stycznia w jaki sposób będą się rozliczać swoje podatki. W celu uzyskania profesjonalnej porady, warto skonsultować się ze specjalistami z biura podatkowego. Podatek liniowy zaleca się tym przedsiębiorcom, których dochód w ciągu roku przekracza 100 tys. zł. Rozliczanie się na podstawie podatku liniowego fachowcy polecają wszystkim, którzy generują bardzo wysokie dochody. Warto również odpowiednio wcześniej przemyśleć każde za i przeciw. Korzyści i straty trzeba rozpatrywać w sposób charakterystyczny dla danego przedsiębiorstwa. Rozliczanie się w oparciu o podatek liniowy ma znaczne korzyści, jednak nie dla każdego przedsiębiorcy będzie to odpowiednia forma. Stawka podatku liniowego w Polsce wynosi zawsze 19% bez uwagi na osiągany przez przedsiębiorcę dochód. Rozliczając się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej musimy zatem pamiętać, że stawka podatku wynosi 18 lub 32% w zależności od wysokości generowanego przez firmę dochodu.

dokumenty podatkowe

Osoba, która rozlicza się w danym roku w oparciu o podatek liniowy jest zobowiązana złożyć do odpowiedniego urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu lub straty jeszcze do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. Dokonuje się tego zeznania na formularzu PIT-36L. Specjaliści dokonali obliczeń, z których wynika, że podatek liniowy z pewnością nie będzie opłacalny dla osoby, która posiada dochody z różnych źródeł i jej dochód nie przekracza 90 tys. zł. rocznie. Zaś podatek progresywny w Polsce zazwyczaj płacą małe firmy, które uzyskują niższe dochody.