Tłumaczenie jest czynnością, która nierozłącznie wiąże się z komunikacją, z potrzebą zrozumienia drugiego człowieka. Od kiedy weszła automatyzacja, rzeczywistość wirtualna, wydawałoby się, że już więcej nie potrzeba bezpośrednich usług tłumacza. Jak pokazują statystyki ponad 500 mln ludzi korzysta z najpopularniejszego tłumacza internetowego Google Translate. Pomimo, że przez 13 lat swojego funkcjonowania wprowadził szereg ulepszeń, równocześnie doczekał się około 90 mln poprawek dokonanych przez człowieka.

Rzetelność i wysoka jakość tłumaczenia

Prawdopodobnie każdy z nas korzystał przynajmniej raz z internetowego tłumacza i mógłby przyznać, że nie jest to usługa w pełni wydajna. Nie istnieje jeszcze tak doskonały program, który by zagwarantował wysokiej jakości usługę tłumaczenia.

Ponadto popularne aplikacje to głównie tłumacze słowa pisanego, które nie poradzą sobie z wyzwaniem, jakim jest tłumaczenie symultaniczne podczas międzynarodowej konferencji naukowej czy biznesowego spotkania. Dlatego różne firmy coraz częściej poszukują usługi tłumacza, który potrafi dostosować się do wymogów konkretnej sytuacji.

Odpowiadając na potrzeby rynku, firma Yellow Centrum Języków Obcych zatrudnia profesjonalnych tłumaczy, specjalizujących się w 58 językach obcych i efektywnych metodach pracy. Jeżeli poszukuje się specjalisty z tłumaczenia artykułu naukowego z konkretnej dziedziny, czy ze znajomością specyfiki języka prawniczego, skorzystanie z usług takiej firmy okazuje się niezastąpione.

język niemiecki

Usługi tłumacza na każdą sytuację

Współczesny klient najczęściej oczekuje indywidualnego i elastycznego podejścia do jego potrzeb. Wówczas najlepszą opcją jest zatrudnienie tłumacza. Yellow Centrum Języków Obcych najpierw przeprowadza rzetelny wywiad z klientem, w celu zapewnienia obsługi o najwyższej jakości. Po uwzględnieniu indywidualnych preferencji, kontekstu sytuacji, wymaganego języka obcego i oraz formy tłumaczenia, wybiera najodpowiedniejszego tłumacza.

Całość usługi zostaje poddana spersonalizowanej wycenie, pozwala na zapoznanie się i przygotowanie do współpracy z tłumaczem. Czy dane przedsiębiorstwo potrzebuje podniesienia kompetencji językowych swoich pracowników? Firma również zapewnia specjalistyczne kursy językowe na każdym poziomie trudności, które przeprowadzi w placówce klienta. Nauka prowadzona jest za pomocą sprawdzonych metod: bezpośredniej (Direct Method of English) oraz łączenia pracy lektora polskiego z native speakerem (dual_IMPACT®).

Kwestia odległości nie stanowi bariery. Pomimo, że Yellow Centrum Języków Obcych funkcjonuje we Wrocławiu, deleguje swoich tłumaczy do pracy w każdej części Polski. A może potrzeba tłumacza, który będzie elastycznie posługiwał się językiem podczas międzynarodowej konferencji? Firma pracuje w różnych systemach, oferując tłumaczenia kabinowe, symultaniczne, dialogowe a nawet dwustopniowe, tzw. RELAY, które polega na tłumaczeniu treści wychodzącej na język główny konferencji oraz na kilka innych języków docelowych. Być może jest poszukiwana natychmiastowa pomoc tłumacza, bez względu na porę dnia czy strefę czasową?  Yellow po raz kolejny wychodzi z pomocą, oferując serwis NON STOP, czyli całodobową infolinię do obsługi pilnych sytuacji.

Tłumaczenie jako interpretacja innego świata

Na koniec warto zwrócić uwagę, że tłumaczenie nigdy nie jest bezpośrednim przełożeniem pojedynczych słów. Tłumacz uwzględnia sytuację kulturową, styl czy ekspresję mówcy, którego słowa przekazuje. Dokonuje interpretacji pewnego sposobu widzenia świata w taki sposób, że będzie zrozumiały dla odbiorcy.

Stara się odzwierciedlić wartości, które funkcjonują w jego świecie językowym. Międzynarodowy charakter dzisiejszego świata biznesowego oraz towarzyszące mu zjawisko globalizacji wykazują jak bardzo wymaga się i oczekuje wysokich kompetencji językowych od pracownika. Zapotrzebowanie na tego typu firmy jak Yellow Centrum Języków Obcych wydaje się nie podlegać dyskusji.