Rynek usług służących rozwojowi personalnemu to w dalszym ciągu rozwijająca się branża, która w ostatnich latach przyspieszyła jak nigdy dotąd. Szereg metod mających na celu ułatwienie działania jednostek i grup w kierunku lepszych wyników biznesowych stosowany jest dziś powszechnie właściwie w każdej firmie, niezależnie od jej rozmiaru czy charakteru działalności. Mieliśmy już więc coaching, mentoring i wszelkie szkolenia mające na celu integrację grup. Dziś do rodziny nowych metod udoskonalania biznesu dołącza kolejna zagadkowa nazwa – facylitacja. Czym jest, na czym polega i jak pomaga rozwojowi biznesu?

Czym jest facylitacja?

Praca w firmie, niezależnie od jej wielkości, to w wielu przypadkach konieczność współpracy z innymi pracownikami firmy. Choć istnieją projekty realizowane przez indywidualnych pracowników, wiele zadań wymaga zaangażowania większej grupy ludzi i zorientowania ich na ten sam cel końcowy.

Facylitacja jest jedną z metod skupiających się właśnie na wsparciu pracy grupy na rzecz określonego zadania. Wykorzystywana zarówno podczas realizacji projektów, jak i spotkań, facylitacja pozwala osiągnąć bardziej satysfakcjonujące efekty pracy zespołowej przy jednoczesnym minimalizowaniu konfliktów i powstających podczas pracy problemów.

Tłumacząc nazwę metody z języka angielskiego, facylitacja to metoda mająca na celu ułatwianie i umożliwienie wykonania danego zadania. W kontekście biznesowym metoda ta ma za zadanie oddziaływać na pracę grupy w sposób, który pomoże jej osiągnąć najlepsze rezultaty w optymalnym czasie i z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wszystkich uczestniczących w projekcie pracowników.

Osobą dbającą o proces i przebieg pracy w grupie jest tu facylitator, który pozostając neutralny wobec treści spotkania stara się kierować grupą tak, by jej praca była jak najbardziej efektywna. Warto przy tym mieć na uwadze, że facylitacja nie polega na narzucaniu grupie określonych działań czy decyzji – wszelkie kwestie odnośnie treści, rozwiązań i decyzji podejmowanych w kontekście projektu, nad którym pracuje grupa zależą wyłącznie od uczestników spotkania.

Rola facylitatora w biznesie

Facylitator to dość specyficzna w kontekście biznesu osoba – nie musi ona bowiem posiadać żadnej specjalistycznej wiedzy w temacie, nad którym pracuje grupa i często wręcz zalecane jest, by jej nie posiadała. Zadanie facylitatora polega na tworzeniu, planowaniu i dostarczaniu grupie procesu pracy, który wspomoże ich w dotarciu do poszukiwanych odpowiedzi w obrębie danego zagadnienia.

konflikt w biznesie

Facylitator to osoba posiadająca odpowiedni zestaw kompetencji, pozwalający na rozwiązywanie nawet najbardziej skomplikowanych konfliktów w biznesie.

Facylitator nie modyfikuje treści opracowywanych przez grupę, nie wpływa na jej decyzje czy wyciągane wnioski – jego rola ogranicza się wyłącznie do nadzorowania i udoskonalania samego procesu pracy grupy w taki sposób, by efekty pracy były jak najbardziej korzystne.

Facylitator obserwuje grupę uważnie, wyciągając wnioski co do mocnych i słabych stron każdego uczestnika spotkania, starając się wciągać ich do pracy i dyskusji. W ten sposób możliwe jest zaangażowanie w projekt wszystkich pracowników i faktyczne wykorzystanie ich mocnych stron na korzyść projektu. Jednocześnie należy tu zaznaczyć, że facylitator nie może manipulować grupą i powinien wykorzystywać swoją pozycję w sposób etyczny i korzystny dla firmy.

Jak facylitacja wpływa na biznes?

Facylitacja wydaje się być w teorii właściwie niczym znaczącym – metody angażowania grupy do wspólnej pracy i dążenia do określonych celów wykorzystuje dziś przecież większość menagerów i liderów grupy. Ci jednak są zazwyczaj członkami pracującej grupy i jako osoba „z wewnątrz” niekoniecznie dostrzegają zachodzące w grupie procesy, które mogą negatywnie wpływać na osiągane przez nią rezultaty.

sukces pracy facylitatora

Skuteczny facylitator załagodzi wszelkie konflikty w zespole oraz poprowadzi go do sukcesu.

Facylitacja w biznesie umożliwia stworzenie takiej przestrzeni pracy, w której wspomniane procesy mogą zostać z łatwością opanowane i zredukowane tak, by nie przeszkadzały grupie w dążeniu do celu. Facylitator będący osobą bezstronną angażuje wszystkich uczestników i umożliwia dostrzeżenie perspektywy różnych członków grupy.

Proponuje sposoby pracy i określa etapy, dzięki którym najłatwiej dojść do zaplanowanego rezultatu spotkania. Stworzenie kultury „współuczestnictwa” w projekcie i atmosfery przepełnionej kreatywnymi i innowacyjnymi pomysłami to właśnie główna zaleta facylitacji. Dzięki wykorzystaniu najmocniejszych stron pracowników, facylitacja pozwala na rozkwit biznesu w sposób trudny do osiągnięcia w warunkach konfliktu czy nieumiejętnego zarządzania grupą. Do pracy grupowej trzeba być gotowym – facylitator pomaga stworzyć ku niej najlepsze warunki.