Audyt zewnętrzny, to badanie które przeprowadzane jest przez odpowiednio przygotowanych do tego specjalistów, którzy nie są też z badaną jednostką związani.

Jego wyniki interesują  przede wszystkim samych zlecających, w tym przypadku firmy i przedsiębiorstwa. O ile wewnętrzne audyty przeprowadzane są dość często, o tyle zewnętrzne stosuje się o wiele rzadziej.

Audyt zewnętrzny – jakie są jego rodzaje?

Audyt zewnętrzny obejmuje konkretne elementy danej firmy. To oznacza, że z jego pomocą sprawdza wyłącznie poszczególne obszary danej działalności. Warto również wspomnieć, że istnieją dwa rodzaje takowego audytu. Po pierwsze jest to tak zwany audyt drugiej strony. Ma miejsce wtedy, gdy zleceniodawca zleca przeprowadzenie badania konkretnemu podwykonawcy. Z reguły odbywa się to więc na linii przedsiębiorstwo – dostawca.

Z kolei audyt trzeciej strony, to niezależny proces, który ściśle związany jest z procedurą certyfikowania. Przeprowadzają go oczywiście jednostki akredytowe. Ma na celu sprawdzenie czy wdrożone w przedsiębiorstwie systemy są zgodne z obowiązującymi normami. Co więcej, jeśli rezultat takiego badania okaże się pozytywny, dana placówka ma szansę na zdobycie odpowiedniego certyfikatu uznawanego i ważnego na rynku.

Drążąc temat audytów zewnętrznych pozostaje jednak pytanie: jakie są jeszcze bardziej szczegółowe rozróżnienia w tym zakresie?

kancelaria napisanie regulaminu

Audyty prawne – kiedy są przeprowadzane?

Zewnętrzne audyty prawne przeprowadzane są w dwóch sytuacjach. Po pierwsze mogą zostać wdrożone w życie już na starcie danej działalności. Przeprowadza się wtedy audyt podstaw i założeń danego przedsiębiorstwa. Sprawdza się czy cele, które sobie założyło są dostosowane do obowiązujących przepisów prawa i innych, niezwykle istotnych regulacji. Jeśli tak, pod lupę bierze się również kwestie przyszłościowe. Generalnie rzecz biorąc jednak, taki audyt dotyczy po prostu głównych założeń i planów danej firmy. To na nich się skupia i je sprawdza. Nie omija w tym dokumentów, umów, stworzonych regulaminów i wszelkich, wewnętrznych zarządzeń.

W drugim przypadku audyt prawny dotyczy działalności, która już jest prowadzona. Audyt w trakcie prowadzenia firmy ma na celu sprawdzenie dotychczasowej działalności w kontekście obowiązujących norm i przepisów.

Zarówno pierwszym, jak i drugim rodzajem audytu zajmuje się kancelaria prawna z Wrocławia – KHG Group. Co więcej, kancelaria swoim klientom proponuje kontrole w odniesieniu do zróżnicowanych podmiotów gospodarczych. W trakcie przeprowadzanych przez nią audytów wskazywane są wszystkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy, ale również proponowane zostają pewne rozwiązania. Przedsiębiorstwa otrzymują bowiem wskazania i konkretne zalecenia do dalszej działalności.

A wszystko to w oparciu o wcześniej przygotowany plan, który rzecz jasna powstaje z uwzględnieniem wszystkich potrzeb i oczekiwań klientów.

analiza prawna umów

Kompleksowe audyty przeprowadzane przez kancelarie prawnicze

Najczęściej kancelaria KHG Group zajmuje się czterema rodzajami audytów. Po pierwsze są to omawiane powyżej audyty prawne. Podzielone oczywiście na te, które przeprowadza się przed rozpoczęciem działalności, jak i te które realizowane już w trakcie. Audyty przed założeniem firmy ma na celu dostosowanie potencjalnych celów firmy do obowiązujących przepisów prawa. Z kolei drugi rodzaj ma sens, gdy chcemy daną jednostkę dostosować do zmieniających się regulacji.

Innym typem audytów przeprowadzanych przez kancelarię z Wrocławia są audyty podatkowe. Mają na celu sprawdzenie przyjętych przez firmę podstaw podatkowych, w tym przyjętej koncepcji optymalizacyjnej. Po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji, specjaliści mogą doradzić co ewentualnie zmienić. Zaproponują korzystniejszą lub po prostu bezpieczniejszą formę optymalizacji.

Księgowe audyty, to z kolei kompleksowe sprawdzenie ksiąg rachunkowych i wszystkich dokumentów związanych z działalnością. W ich trakcie uwidaczniają się wszelkie nieprawidłowości w dotychczasowym księgowaniu. Natomiast audyty specjalistyczne angażują w cały proces niezależnych biegłych różnych specjalności. Kancelaria zajmuje się oczywiście ich wynajęciem.

Co więcej, wśród szczegółowych rodzajów audytów, którymi zajmuje się kancelaria można wymienić kolejno: audyt wdrożenia procedur RODO, audyt wdrożenia zabezpieczeń AML/CTF, audyt zgodności planowanej działalności w ramach tak zwanego marketingu wielopoziomowego, audyt zgodności planowanej działalności opartej na kryptowalutach, audyt zgodności optymalizacji podmiotu z przepisami prawa, a także audyt serwisów internetowych.